Werfkelder vereniging

De Utrechtse Werfkelder vereniging heeft als doel het behoud en de bescherming van de middeleeuwse kelders in de binnenstad van Utrecht. Ze doet dat door keldereigenaren bijeen te brengen en te ondersteunen bij het herstel en onderhoud van de werfkelders. Belangrijk voor degenen die met een werfkelder te maken hebben is het langjarig programma wervengebied van de gemeente Utrecht en het adviesrapport “de vergeten burenplicht”. Door verschil in belangen kunnen gemakkelijk problemen ontstaan tussen eigenaar en gemeente. Vereniging De Utrechtse Werfkelders hoopt dat te voorkomen door in een vroege fase de belangen van de eigenaren in te brengen en te behartigen.

Foto werfkelders in de zon in Utrecht

De vereniging draagt bij aan het behoud en de bescherming van de middeleeuwse kelders in de binnenstad van Utrecht door de eigenaren bijeen te brengen en te ondersteunen bij de belangenbehartiging richting de gemeente en andere partijen. Dat doen wij binnen het langjarig programma wervengebied Utrecht. De komende jaren werkt de Vereniging voor en met de verschillende partijen aan de volgende doelstellingen:


de vereniging behartigt de belangen van de leden-eigenaren van werfkelders, gericht op een
transparant proces en een eerlijke verdeling van kosten bij herstel en onderhoud van de kelders.


De vereniging is gesprekspartner voor en kritische beoordelaar van de gemeente, waarbij duidelijk is dat de vereniging de belangen van de leden-eigenaren behartigt.


De vereniging werkt samen met verschillende partijen, zoals het kelderberaad, belangencomités, Binnenstad030, onderzoeksbureaus, aannemers en andere
relevante partners en stakeholders.

Bestuur werfkelder vereniging

Wim van Gelder, voorzitter

Studeerde economie in Amsterdam, werkte bij de Wiardi Beckman Stichting en bij de dienstenbond FNV tot hij in 1986 Tweede Kamerlid werd voor de PvdA. Hij was in die functie woordvoerder voor hoger en wetenschappelijk onderwijs en technologie- en wetenschapsbeleid. Na 1998 koos hij voor een andere carrière en werd consultant voor overheidsinformatisering (het HEC in Den Haag) en later het beroepsonderwijs. Intussen bekleedde hij vele bestuurlijke functies.

werfkelders, Bestuur werfkeldervereniging, werfkeldervereniging

Ria Koppejan, secretaris

Studeerde Geneeskunde in Groningen, werkte als arts in de klinische en sociale geneeskunde tot 1993. Na die tijd werkte ze tot haar pensionering in verschillende leidinggevende functies in de zorg. Tot op heden werkt zij als adviseur en vertrouwenspersoon voor vrijwilligersorganisaties en heeft in een aantal bestuurlijke functies.

Anki Spronk, penningmeester

Studeerde rechten in Groningen en richtte daar haar eigen advocatenkantoor op. Sinds 1999 tot begin 2023 was zij advocaat en mediator, gespecialiseerd in familierecht, in Utrecht. Zij heeft in juridische verenigingen en maatschappelijke organisaties als bestuurslid haar bijdrage geleverd.

Kees Adema, lid bestuur

Studeerde Financial Planning en Insurance & Risk in Amsterdam. Hij werkt nu als expert vermogensplanning bij ABN AMRO MeesPierson. Hij houdt zich in het bijzonder bezig met wonen, fiscaliteit, ondernemers en duurzaamheid. Hij is commissaris bij NWK BV. Hij is al jaren betrokken bij het herstel van de Kromme Nieuwegracht.

Henk Tieleman, lid bestuur

Studeerde economie en antropologie in Amsterdam en doceerde aldaar aan de faculteiten economie (VU), sociale wetenschappen (VU). Hij is emeritus-hoogleraar godsdienstsociologie en oud-decaan van de faculteit theologie (Universiteit Utrecht).

Ruud, De Utrechtse werfkelder vereniging

Ruud Verdurmen, lid bestuur

Studeerde voedseltechnologie in Wageningen. Is een ervaren research en development leidinggevende in de voedsel- en zuivelindustrie, met specifieke focus op duurzaamheid. Op dit moment is hij werkzaam bij FrieslandCampina als programmamanager duurzaamheid. Hij is 3 jaar geleden aan de Oudegracht komen wonen.

Scroll naar boven