Ontwikkelingen DUW- Nieuwsbrief februari 2024

Even bijpraten

De vereniging Utrechtse Werfkelders, DUW, is nu formeel opgericht, de statuten zijn ingeschreven en we hebben een bankrekening. Het jaar 2024 staat in het teken van de vaststelling van een definitieve subsidieregeling voor het verbeteren van de werfkelders. Wij willen met u in gesprek over de manier waarop de regeling tot stand komt, wat voor ons bepalende factoren zijn, en vooral hoe we daar als keldereigenaren bij betrokken moeten worden.

Aan het eind van 2023 verscheen opnieuw een mooie driedelige documentaire van RTV Utrecht over de werven, kelders en wat dies meer zij. Zij geven een mooi en indringend beeld van onze gezamenlijke opdracht.

Documentaire RTV Utrecht

Uitnodiging bijeenkomst op 5 maart 2024:
  • Tijd: 20:00
  • Plaats: De Witte Lely, Oudegracht 296 aan de werf.

Belangrijkste thema is de definitieve subsidieregeling. De gemeente werkt aan een voorstel en wil daartoe drie alternatieven uitwerken. De keuze:

  • Omkering van de bewijslast (de keuze van het rapport van de Commissie van Wijzen), of wel: de gemeente betaalt alle kosten tenzij…
  • Een verdeling van de kosten op basis van een rapport van een onafhankelijk technische deskundige of…
  • Een regeling die in het verlengde ligt van de huidige tijdelijke regeling.

Voor de uitwerking van deze ideeën is veel onderzoek gedaan. De kern daarvan is steeds: inzicht in de oorzaken van schade aan de kelders. Het is goed daar kennis van te kunnen nemen omdat de resultaten een rolspelen in de uitwerking van de keuze voor een regeling. Het is de bedoeling daarover een tweede bijeenkomst te plannen eind maart 2024. Hierover krijgt u afzonderlijk bericht. Voor de 5e maart gaat het dus vooral om de vraag op welke wijze de keldereigenaar/vereniging betrokken zal en wil zijn bij de uitwerking. Wij willen de ideeën en opvattingen van u inventariseren en meenemen in het overleg. Hiermee kunnen we een richtinggevende discussie voeren over het traject dat moet leiden tot een definitieve regeling. We hopen u in groten getale te zien.

Openstaande vragen

Het lijkt ons nuttig antwoord te geven op een aantal vragen die tijdens de laatste vergadering gesteld zijn en ook nog later bij ons binnenkwamen. Voor een keldereigenaar ligt de start van elke actie in het laten inspecteren van zijn kelder. Dat kan als volgt:

  • Stuur een verzoek om inspectie per mail aan werven@utrecht.nl. De omgevingsmanager neemt dan contact op. Na inspectie kan gekeken worden of en wat er eventueel aan de kelder moet gebeuren, en bezien hoe dat is in te passen in de planning.
  • Komt een kelder in aanmerking voor een hersteloperatie, dan is het mogelijk een herstelplan te maken. Dat kan via een bureau en wordt door de gemeente betaald. Het is altijd nuttig na te gaan of uw buren ook zover zijn dat zij na willen denken over kelderherstel.
  • Na het maken van het herstelplan komt de fase van feitelijk herstel. Daartoe wordt een offerte gevraagd aan een aannemer. Op dit moment is de tijdelijke subsidieregeling van toepassing. De offerte kan vanzelfsprekend vragen oproepen bij de keldereigenaar. Hij kan daarvoor altijd terecht bij het bureau dat eerder betrokken was bij de opstelling van het herstelplan, of bij de (inmiddels gestarte) bouwmeester van de gemeente of bij de omgevingsmanager.

Tijdens alle genoemde stappen kunt u alle vragen stellen via werven@utrecht.nl en aan de omgevingsmanager. Ook aan de wervenmeester (g.heenck@utrecht.nl) kan advies worden gevraagd. Het is van belang te weten hoe de procedures lopen en ook welke stappen daarin te onderscheiden zijn. Deze staan weergegeven op Subsidie kelders wervengebied | gemeente Utrecht.

Een wezenlijke vraag is ook hoe het zit met de kostenverdeling als tevens gebruik kan worden gemaakt van een Rijkssubsidie. De gemeente meldt ons, dat deze subsidie afgetrokken wordt van het totale bedrag van te maken kosten, het bedrag dat na aftrek van de Rijkssubsidie overblijft is dan onderhevig aan de kostenverdeling volgens de leidraad herstelplan. Deze leidraad subsidiabele kosten kunt u vinden via Subsidie kelders wervengebied | gemeente Utrecht . Alle informatie van de gemeente die direct verband houdt met “subsidie kelders wervengebied” staat op: Uw Wefkelder herstellen | gemeente Utrecht.

Tot slot

Vereniging De Utrechtse Werfkelders (DUW) zet alles op alles om ervoor te zorgen zoveel mogelijk keldereigenaren te informeren. Mocht u eigenaren kennen die geïnformeerd willen worden geef ons dan graag het e-mailadres door (info@deutrechtsewerfkelders.nl), opdat we een zo groot mogelijke groep bereiken.

Voor de Vereniging,
Wim van Gelder, voorzitter DUW
Utrecht, 7 februari 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven