Ervaringen werfkeldereigenaren – Nieuwsbrief mei 2024

Bijeenkomst De Utrechtse Werfkelders, 24 April

Wat zijn de ervaringen van werfkeldereigenaren van wie de kelders recent werden hersteld? Hoe wordt de huidige aanpak ervaren? Wat kun je als keldereigenaar tegenkomen als jouw werfkelder wordt aangepakt? Dat waren de belangrijkste thema’s die het bestuur van Vereniging De Utrechtse Werfkelders (DUW) aan de orde wilde stellen op de bijeenkomst op 24 april 2024.

Werfkelders Utrecht bijeenkomst, Nieuwsbrief Ervaringen werfkeldereigenaren.

De bijeenkomst werd gehouden in het Informatiecentrum over het werfkelderproject bij Magazijn de Zon, tegenover het oude Stadhuis, en er waren ongeveer 50 leden en andere belangstellenden.

Ontzorging werfkeldereigenaren

In de vorige DUW-bijeenkomst (van 5 maart) waren de bovengenoemde vragen in de groepsgesprekken ook al aan de orde en kwam vooral de wens tot “ontzorging” naar voren. Een thema dat er ook duidelijk uitsprong in het AEF- onderzoek dat op de gemeentelijke informatiebijeenkomst van 27 maart werd gepresenteerd. Vanuit de gemeente werd vooral aandacht gevraagd voor een definitieve regeling voor de kostenverdeling tussen enerzijds de
keldereigenaren en anderzijds de gemeente.

Geen kelder hetzelfde – Ervaringen van drie werfkeldereigenaren

Steeds meer wordt duidelijk dat in de ervaring van verschillende werfkeldereigenaren andere vraagstukken minstens zo belangrijk zijn. De vraag wordt dan: waarmee moet je allemaal rekening houden als bij jouw kelder een herstelplan aan de orde is?

Wim van Gelder (voorzitter bestuur DUW) legde dit uit bij de opening van de bijeenkomst. Voor hier in kon worden gegaan werden eerst nog een aantal kritische vragen gesteld over de insteek van de bijeenkomst en de relatie tot het participatieproces over de kostenregeling kelderherstel. Er werden zorgen geuit over de verhouding met de gemeente, en over of de keldereigenaren wel voldoende geëquipeerd zijn om een standpunt in te nemen in de gesprekken met de gemeente.

Participatie

Commentaar dat namens ‘verontruste leden’ werd uitgesproken: Wie is ‘eigenaar’ van deze bijeenkomst? Worden de adviezen van het rapport van de Commissie van Wijzen wel gehonoreerd? Moet niet op het beloofde technische rapport worden gewacht? Daarnaast werden er opmerkingen gemaakt over het mandaat van de vereniging. Het bestuur van de vereniging meldt dat het wel op dit soort vragen wil ingaan maar niet op deze bijeenkomst. De discussie kan plaatsvinden op een algemene ledenvergadering. Op deze avond gaat het namelijk om de opgedane ervaringen van
werfkeldereigenaren. Wat kan je allemaal tegenkomen wanneer je je werfkelder gaat herstellen?

Ervaringen werfkeldereigenaren

Omdat juist al die andere zorgen naar voren kwamen, was nu aan drie bewoners gevraagd om over hun praktijkervaringen te vertellen. Daar werd met grote belangstelling naar geluisterd en zo werd het een heel levendige bijeenkomst. Iedere kelder is anders – zo weet iedere eigenaar – maar het blijkt zeer de moeite waard om over de belevenissen van anderen te horen.

Wie is verantwoordelijk voor wat?

Na de bijdragen van ervaringsdeskundigen wordt nog eens duidelijk hoe veel er komt kijken bij het herstel van je werfkelder. Het besluit om dit als keldereigenaar al dan niet aan te gaan, hangt van heel wat meer factoren af dan hoe een kostenregeling uitpakt. In de discussie bleek bovendien dat bij sommige kelders niet helemaal duidelijk is van wie de kelder eigenlijk is. En iemand vroeg: “Kan ik mijn kelder niet aan de gemeente verkopen?”. Vanuit de zaal kwam verder het verzoek of er een format van een modelovereenkomst kan komen. Wat overbleef:

 • Gemeente en keldereigenaar hebben elkaar nodig.
 • Misschien is het een goed idee de aanpak per rak te doen.
 • Spreek goed af wie het onderhoud gaat doen.
 • Maak bekend hoe het met de pilots is gegaan en verzin een list om het opdrachtgeverschap doenlijk te maken.
Alexander van de gemeente

Alexander Bloembergen, omgevingsmanager bij de gemeente voor het wervengebied, reageerde nog even kort op de ervaringen van de keldereigenaren. Blij met dit beeld van wat er speelt bij eigenaren, vertelde hij nog wat meer over waar de gemeente mee bezig is.

 • Kelderherstel kost veel geld. De kunst is om publiek geld goed in te zetten voor het kelderherstel zèlf en niet voor allerlei organisatorische zaken.
 • Het opdrachtgeverschap voor kelderherstel is zwaar. De gemeente is wel bezig daar iets op te
  bedenken, maar een oplossing daarvoor kan nog even duren.
 • Kelderherstel betekent maatwerk. Elke kelder is anders. We leren elke dag. Daarom wordt in de praktijk het toepassen van de subsidieregeling gaandeweg verbeterd.
 • Een balans vinden tussen gelijkwaardigheid, eenvoud en maatwerk is lastig. Kelderherstel is
  ingewikkeld. Het proces kan zoveel mogelijk worden vereenvoudigd, maar tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor maatwerk.

Tot slot nog een uitnodiging van de gemeente:

Uitnodiging gespreksavond kostenregeling kelderherstel

De gemeente organiseert donderdag 30 mei 2024 een gespreksavond met als thema kostenregeling kelderherstel.
Plaats: Utrechtse Muziekschool, Domplein 4-5
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur

Lees hier meer over het participatietraject met de gemeente.

We hopen dat u heeft genoten van deze nieuwsbrief,

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Wim van Gelder, voorzitter DUW

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven